Sähköasemien väyläratkaisujen hyödyntäminen kantaverkkoyhtiössä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Sähköverkot ja suurjännitetekniikka
Mcode
S-18
Degree programme
Language
fi
Pages
105
Series
Abstract
Tietoteknisten järjestelmien hyödyntäminen on lisääntynyt voimakkaasti sähkönsiirtoalalla. Myös sähköasemille on asennettu uuttaa digitaalista tekniikkaa, jonka tehokas hyödyntäminen vaatii paljon eri laitteiden ja järjestelmien väliseltä tietoliikenteeltä. Nykyiset sähköaseman sisäiset tietoliikenneratkaisut perustuvat pääosin laitevalmistajien omiin protokolliin. Tämä rajoittaa merkittävästi eri valmistajien laitteiden yhteensopivuutta ja on näin hyvin joustamaton ratkaisu. Tässä työssä tutustutaan uuteen IEC 61850 standardiin, jonka esittämät periaatteet poikkeavat huomattavasti perinteisistä ratkaisuista. Standardi määrittelee tarkasti sähköaseman laitteiden ja toimintojen tietomallit sekä käytettävät tietoliikennepalvelut. Varsinainen tietoliikenne toteutetaan näistä riippumattomana, jolloin saavutetaan joustava ja pitkäikäinen ratkaisu. Tämän työn tärkein tavoite on tutkia mitkä ovat IEC 61850 standardin vaikutukset kantaverkkoyhtiössä ja miten sitä kannattaisi ruveta hyödyntämään. Työssä tehdyn case study:n perusteella huomataan, että standardi ei ole vielä täysin kypsä, mitä tukee myös valmistajilta tulleet viestit sekä muiden sähköyhtiöiden kokemukset maailmalta. Kuitenkin selvää on, että IEC 61850 standardin käyttö tulee yleistymään sähköasemilla. Täten on tärkeää, että myös kantaverkkoyhtiö valmistautuu tähän muutokseen ja toteuttaa pilottihankkeen IEC 61850 mukaisesta toteutuksesta.
Description
Supervisor
Lehtonen, Matti
Thesis advisor
Lindblad, Patrik
Keywords
IEC 61850, IEC 61850, substations telecommunication, sähköaseman tietoliikenne, bus solution, väyläratkaisu
Other note
Citation