Remote readable energy and secondary substation measurement equipments in operational use of utility network

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Sähköverkot ja suurjännitetekniikka
Mcode
S-18
Degree programme
Language
fi
Pages
[9] + 93
Series
Abstract
Tässä työssä selvitetään Turku Energia Sähköverkot Oy:llä (TESV) käytössä olevien muuntamomittalaitteiden ja tulevien etäluettavien energiamittarien (AMR-mittarit) tarjoamia mahdollisuuksia sähkönjakeluverkon käyttötoiminnossa, jonka lisäksi kirjallisuus- ja kyselytutkimusten perusteella tarkastellaan muuntamoautomaation kehitysnäkymiä Suomessa ja muualla Euroopassa. Turku Energian osalta tarkastelun kohteena ovat itse mittalaitteiden mittaus- ja hälytysasetukset, teknisten toteutusten reunaehdot ja mittaustietojen hallinta ja integrointi muihin järjestelmiin. Mittaus- ja hälytysasetuksiin esitetään verkon käytön kannalta mahdollisimman toimiva kokonaisuus sekä AMR-mittareille että muuntamomittalaitteille, jotta järjestelmät täydentäisivät toisiaan. Mittaustietojen hallinnan ja integroinnin periaatteisiin tehdään ehdotelma, jonka mukaan AMR-laatutiedot siirretään PQNet-Iaatutietokantaan ja valitut AMR-hälytykset tuodaan käytöntukijärjestelmään kuten myös muuntamomittalaitteiden vikavirtaindikaatiot. Kirjallisuusselvityksen ja kyselytutkimuksen perusteella TESV:n valitsema muuntamovalvonnan polku on osoittautunut potentiaaliseksi ja teknisesti järkeväksi. Työssä käsitellään erityisen laajasti vianpaikannusta keskijänniteverkossa, johon muuntamomittalaitteen todettiin olevan erittäin hyvin toimiva laite.
Description
Supervisor
Lehtonen, Matti
Thesis advisor
Salminen, Harri
Keywords
substation automation, AMR, network operations, muuntamoautomaatio, DMS, verkon käyttö
Other note
Citation