Landfill Transformed to a Hilltop Settlement

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2004
Major/Subject
Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus
Mcode
A-36
Degree programme
Language
fi
Pages
22
Series
Abstract
Diplomityön aiheena on asuinalueen suunnittelu Honkasuon alueelle. Alue, joka on osa Malminkartanoa sijaitsee Helsingissä. Suunnitelmassa on huomioitu alueelle sijoitettava jätemaa yhdistämällä asuinalue ja täyttömaa uudeksi kokonaisuudeksi. Täyttömaa muodostaa suunnitelmassa kukkulan, jonka huipulle asuinalue sijoittuu. Asuinalue (noin 1100 asukkaalle) edustaa uudenlaista kaupunkirakennetta, joka samalla tarjoaa ratkaisun jätemaan sijoitusongelmaan. Kukkula-alueen kaupunkirakenne ei pyri sulautumaan ympärillä olevaan kaupunkirakenteeseen, vaan muodostaa oman, tiiviin pienoisyhdyskuntansa. Näköyhteydet ja ihmisten tietoisuuteen muodostuva käsitys alueesta painottuvat ja luovat omalla tavallaan yhteyden asuinalueen ja ympäristön välillä. Talot on massoitettu terassimaisiksi ja rinnettä myötäileviksi, jotta näkymät ympäristöön säilyisivät mahdollisimman monesta asunnosta. Myös maasto on terassoitu, jotta rinteeseen syntyisi mahdollisimman monia käyttökelpoisia oleskelupaikkoja. Alueelle vievän tien reitti on suunniteltu niin, että se tarjoaa matkakokemuksen. Reitti painottaa näin matkan päätepisteenä olevan keskus-alueen merkitystä. Alueella on kuitenkin myös hissi- ja jalankulkureittejä, jotka välittävät päätiehen nähden poikittaista liikennettä. Suunnittelun tavoitteena on luoda ainutlaatuista ympäristöä maaston ja rakennusmassoittelun avulla. Kaupunkirakenteella, joka erottuu ja eristäytyy ympäröivästä kaupunkirakenteesta tavoitellaan tiivistä yhteisöllisyyttä ja paikan henkeä.
Description
Supervisor
Lapintie, Kimmo
Thesis advisor
Lapintie, Kimmo
Keywords
Other note
Citation