Hulvela – palvelukeskuksesta aktiivisen lähiympäristön keskipisteeksi

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2017
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
116+6
Series
Abstract
Diplomityö on tehty Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutin (Sotera) Muuttuva yhteiskunta – Muuttuvat palvelut -hankkeeseen. Hanke etsii ratkaisuja suomalaisten vanhuspalveluiden järjestämiseen väestön ikääntyessä ja huoltosuhteen heikentyessä. Tavoitteena on löytää keinoja luoda olosuhteet vanhuudelle, joka on terve, toimintakykyinen ja onnellinen. Hankkeen keskiössä on ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitäminen. Toimintakykyisen ihmisen elämänlaatu on hyvää, jolloin hän tarvitsee vähemmän sosiaali- ja terveyspalveluja. Raision keskustassa sijaitseva Hulvelan palvelukeskus on noin 6400 kerrosneliömetrin rakennuskokonaisuus, joka on rakentunut useassa vaiheessa 1990- ja 2000-luvuilla. Rakennukset sisältävät erilaista palveluasumista ja seniorivuokra-asuntoja sekä palveluja kuten ravintolan, kuntosalin, uima-altaan ja ikäneuvolan. Palvelukeskus on avoinna kaikille raisiolaisille yli 65-vuotiaille. Diplomityö koostuu suunnitelmasta ja kirjallisesta osuudesta. Diplomityössä tutkitaan, miten Raisiossa sijaitsevasta Hulvelan palvelukeskuksesta luodaan keskus, joka on vetovoimainen osa Raision keskustaa ja joka tarjoaa monipuolisia palveluita raisiolaisille ikäihmisille. Diplomityö esittelee suunnitelman Hulvelan palvelukeskuksen kehittämisestä sekä kuvaa prosessia, jolla suunnitelmaan päädyttiin. Diplomityössä käsitellään myös sitä, miten luodaan toimintakykyä ylläpitävää ja kuntouttavaa lähiympäristöä. Suunnitelman rajaus ja tilaohjelma ovat syntyneet ja kehittyneet suunnitteluprosessin myötä. Suunnitelmaa on käsitelty kokouksissa Raisiossa sekä hankkeeseen liittyvissä diplomityöpajoissa. Diplomityön kirjallinen osa pohjaa enimmäkseen Soteran sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottamiin materiaaleihin. Suunnitelman tavoite on parantaa Hulvelan palvelukeskuksen saavutettavuutta Raision keskustasta. Suunnitelmassa esitetään sisätilojen uudelleenjärjestelyä, julkisivujen muokkausta, olevien rakennusten pientä laajentamista sekä lisärakentamista. Lisärakentamisen laajuus on yhteensä noin 500 kerrosneliömetriä.

This Master’s Thesis is a part of Muuttuva yhteiskunta – Muuttuvat palvelut(Changing society – changing services) project coordinated by The Research Institute for Health Care Facilities (Sotera) of the Department of Architecture in Aalto University. The project aims to create frames for a happy, healthy and functional old age. In the core of the project is the rehabilitation of the older population. A functional person has a good quality of life and they don’t have a big need for social and healthcare services. Hulvela service centre for elderly people in the town of Raisio is a 6400 square metre building complex built in many phases during the 1990s and the 2000s. Within those buildings there are spaces for different types of assisted living, rental apartments for senior citizens, and spaces for different services including a restaurant, a gym, a pool and guidance for the elderly. Hulvela Centre is open to any Raisio citizens who in more than 65 years of age. This thesis consists of a development plan and a theoretical part. The thesis examines how to make Hulvela Centre an active and attractive part of Raisio town centre. It also enables Hulvela Centre to provide a wide array of service for the elderly in Raisio. Included in this thesis are a development plan of the Hulvela Centre and a description of the planning process. There is also a chapter on how to create rehabilitating environments for the older people. The framing of the plan and the program of the building have evolved during the planning process. The plan has been evaluated in meetings held in Raisio with the client and also in meetings at Aalto University. The theoretical part of the thesis is based greatly on the materials produced by Sotera and The Finnish National Institute for Health and Welfare. The aim of the plan is to make Hulvela Centre more accessible from the direction of Raisio town centre. The plan includes changes in the existing buildings, small extensions to the existing buildings and a whole new annex. The total area of the extensions is approximately 500 square metres.
Description
Supervisor
Huttunen, Hannu
Thesis advisor
Huttunen, Hannu
Keywords
palvelukeskus, palveluasuminen, lähiympäristö, kuntoutus, toimintakyvyn ylläpitäminen
Other note
Citation