Tuotantoa koskevien tietojen hankkiminen erikoisrakennusyrityksessä pitäen erityisesti silmällä niiden käyttöä hankekohtaisessa laskentatoimessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1974
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
76
Series
Description
Supervisor
Saarsalmi, Eero
Thesis advisor
Kiiras, Juhani
Keywords
Other note
Citation