Econometric analysis of the central Helsinki office rents

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
en
Pages
vii + 72
Series
Abstract
Office market modelling has attracted an increasing amount of research activity in recent decades. Much of that research has focused on determining the rental adjustment process in a number of alternative modelling approaches. A vast majority of the studies have, however, focused on exploring the most mature and transparent markets whereas more peripheral locations, such as Finland, yet remain relatively under-researched. This master's thesis aims to extend the existing literature by examining the rental adjustment process of central Helsinki office market. The study employs a quantitative approach, in which central Helsinki office rents are modelled in reduced form demand supply content. The findings of the current study suggest that real rental growth of central Helsinki offices is explained by new office building completions at present and changes in value added of service sector one year in the past. The estimated model not only proves significant in all relevant diagnostic tests but also has relatively strong historical and predictive fits. Whilst the estimated model turns out to be reasonably robust, the current study yet suffers from the common obstacle of inferior data supply in real estate market studies. Given the model's adequacy, it is also used for producing an ex ante forecast for central Helsinki office rents up to two periods ahead. The projection suggests that market rent level will face a steep decline during the forecasting period. This is chiefly explained by a rapid fail of service sector activity a year earlier.

Toimistomarkkinoiden mallinnus on ollut kasvava tutkimuksen kohde viime vuosikymmeninä. Suuri osa tästä tutkimuksesta on keskittynyt mallintamaan toimistovuokrien käyttäytymistä useilla eri menetelmillä. Selkeästi suurin osa tutkimuksesta on kuitenkin suoritettu kypsillä ja läpinäkyvillä kiinteistömarkkinoilla. Monet vähemmän merkittävät markkinat, kuten Suomen toimistomarkkinat, eivät kuitenkaan ole houkutelleet tutkijoita, josta johtuen tutkimuksen määrä on ollut hyvin vähäistä. Tämän diplomityön tarkoitus on syventää olemassa olevaa tutkimusta tarkastelemalla Helsingin keskustan toimistovuokrien määräytymistä. Tutkimus on luonteeltaan kvantitatiivinen. Vuokrien määräytymistä mallinnetaan regressiomenetelmällä, joka hyödyntää toimistokysyntään ja -tarjontaan vaikuttavia muuttujia. Tutkimustulokset osoittavat, että Helsingin keskustan vuokrat ovat riippuvaisia kuluvalla periodilla valmistuneiden toimistojen määrästä sekä palvelusektorin arvonlisän muutoksesta vuotta etukäteen. Määritelty malli läpäisi kaikki asiaankuuluvat formaalit testit. Tämän lisäksi malli selittää merkittävän määrän vuokratason muutoksista ja on ennustuskelpoinen. Vaikkakin malli osoittautui päteväksi, mallinrakennus kärsi silti tutkimuksen alalle tyypillisestä aikasarjojen huonosta saatavuudesta. Tutkimuksen lopuksi mallia käytetään ennustamaan Helsingin keskustan toimistovuokria kaksi periodia eteenpäin. Ennusteen markkinavuokrat laskevat dramaattisesti ennustejakson aikana. Tämän todetaan pääasiallisesti johtuvan palvelusektorin arvonlisän romahduksesta vuosi takaperin.
Description
Supervisor
Viitanen, Kauko
Thesis advisor
Falkenbach, Heidi
Keywords
property market, kiinteistömarkkinat, office rent, toimistovuokra, modelling, mallintaminen, Helsinki, Helsinki
Other note
Citation