Verojärjestelmän muutostarpeet kestävän kehityksen edistämiseksi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2021
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Yritysjuridiikka
Language
fi
Pages
67+6
Series
Description
Thesis advisor
Scherleitner, Moritz
Weckström, Jouni
Keywords
ympäristöverot, kestävä kehitys, verouudistus, kaksoishyötyhypoteesi
Other note
Citation