Multimodaalisuus käyttöliittymäsuunnittelijan näkökulmasta - Graafisen ja puhekäyttöliittymän symbioosi

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2003
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Uuden median maisteriohjelma
Language
fi
Pages
108
Series
Abstract
Työni pohtii multimodaalisuuden mahdollisuuksia ja haasteita käyttöliittymäsuunnittelijan näkökulmasta. Aihetta lähestytään graafisen ja puhekäyttöliittymän toisiaan tukevan yhdistelmän kautta. Työssäni tarkastelen kolmea kysymystä. Miten käyttäjä kokee multimodaalisuuden, miten modaliteetit voidaan valita ja yhdistää sekä mitä multimodaalisuus merkitsee käyttöliittymäsuunnittelijalle. Kysymyksiä käsitellään esimerkkien, kirjallisuudesta saatujen tutkimustulosten ja omakohtaisen kokemuksen kautta. Multimodaalisuus on vielä tuore tutkimusalue ja kertyneen tutkimustiedon pohjalta ei edellisiin kysymyksiin pystytä täysin vastaamaan. Työni kokaa yhteen monia asioita, joita multimodaalista, erityisesti graafisen ja puhekäyttöliittymän yhdistävää sovellusta suunniteltaessa pitäisi ottaa huomioon. Lisäksi työhön on kerätty olemassaolevaa tutkimustietoa, jonka pohjalta suunnittelutyössä eteen tulevia kysymyksiä voi yrittää ratkoa.
Description
Supervisor
Jokinen, Kristiina
Thesis advisor
Koskijoki, Maria
Tikka, Heidi
Keywords
multimodaalisuus, käyttöliittymät, puhekäyttöliittymät, käyttöliittymäsuunnittelu
Other note
Citation