Elokuvan uskottavuus – leikkiä todenkaltaisuuden kanssa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2022
Department
Major/Subject
Elokuvaohjaus
Mcode
ARTS3007
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
39
Series
Abstract
Elokuva arvotetaan epäonnistuneeksi sen ollessa epäuskottava. Tekijöille ja katsojille tunnistettavat asiat vaikuttavat uskottavilta, mutta helpon ymmärryksen vuoksi voimme saatamme menettää ihmisen moninaisuuden representaatiota. Kandiohjaustyössäni työskentelin varsin epäuskottavan ajatuksen kanssa: toinen päähahmoista on alienrapu ja elokuva sijoittuu kauas tulevaisuuteen. Onko mahdollista saada mielikuvituksella ja tälle päivälle todenkaltaisilla asioilla leikkimällä tuotannollisesti haastava käsikirjoitus uskottavaksi? Katoaako elokuvan uskottavuus, jos elokuvaa tehdään niin, että se tietää olevansa elokuvaa? Tutustun teoreettiseen kirjallisuuteen, jossa käsitellään todellisuuden representoimista elokuvassa. Omaa tekijyyttä pohdin valehtelun, unen logiikan ja riemun kautta, ja peilaan B-elokuvien ja campin suhdetta niihin. Inspiroituneena maailman paskimmaksi tituleeratun ohjaajan Ed Woodin käsittämättömästä elokuvasta Plan 9 from Outer Space (1957) käyn läpi uskallusta kokeilla ja ratkoa kandielokuvan Crazy Crabs from Outer Space (2022) tuotannollisia ja maailmanrakennuksellisia haasteita. Elokuvaesimerkkien, elokuvateorian ja eurooppalaisen taidehistorian avulla selvitän uskottavuusvaikeilujani, ja yritän ymmärtää mistä uskottavuuden vaade sepitetyssä fiktiossa juontaa juurensa. Määrittelen esseemäisen pohdinnan kautta omia mieltymyksiäni ja suhdetta intuitiiviseen työskentelyyn uskomattoman äärellä, ja kyseenalaistan käsityksen epäuskottavasta epäonnistuneena. Syvennän omaa elokuvahistorian tuntemustani ja avaan käsitystä, miksi elokuvan yhteydessä puhutaan todenkaltaisesta ja uskottavasta. Ymmärrän paremmin mistä viehättymiseni maailmanrakentamiseen ja hämmennyksen kokemiseen johtuu.
Description
Supervisor
Maylett, Hanna
Thesis advisor
Maylett, Hanna
Keywords
rapu, uskottavuus, elokuvaohjaus, vfx, nukke, maailmanrakennus, b-elokuva, camp
Other note
Media files notes: Media rights: CC-BY-NC-ND 4.0
Citation