Heijastuksia, Itsetutkiskelun merkitys luovassa prosessissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2021
Department
Major/Subject
Muotoilu
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
25
Series
Abstract
Opinnäytteeni on tutkielma omasta luovasta prosessistani suhteessa edesmenneen isoäitini kädenjälkeen. Tutkielma on käytäntölähtöinen tutkimus, jonka aikana tarkastelin kriittisellä katseella oman luovan prosessini vaiheita sekä työskentelymetodejani. Tavoitteenani oli tulla tietoisemmaksi omasta prosessistani ja havaita mahdollisia automatisoituneita kaavoja luovassa työskentelyssäni. Opinnäytteessäni toteutin ryijyn, joka on jatkoa edesmenneen isoäitini keskeneräiseksi jääneelle teokselle. Käytin inspiraationa isoäitini aiempia ryijyjä ja tavoitteenani oli luoda kokonaisuus, josta ilmenee meidän molempien henkilökohtaiset ilmaisutavat, jotka sulautuvat yhtenäiseksi teokseksi. Tarkastellessani läheisemmin isoäitini tapaa solmia ja sekoittaa nukkaa, löysin niin hänestä kuin itsestänikin uusia puolia. Isoäitini oli paljon kokeellisempi ilmaisussaan kuin olin muistanut, ja minä taas kaavoihin kangistuneempi kuin osasin kuvitellakaan. Nimi Heijastuksia viittaa ryijyn lopulliseen ilmeeseen sekä prosessin aikana käytyyn itsereflektioon. Perehdyin opinnäytteessäni luovaan prosessiin liittyvään teoriaan, sekä tutkin omaa identiteettiäni luovana tekijänä. Syvennyin luovan prosessin suunnitelmallisuuden ja intuitiivisuuden väliseen suhteeseen, sekä tekijän ja teoksen väliseen samaistumiseen ja tunnelataukseen. Pohdin myös, että olenko muotoilija, käsityöläinen vai taiteilija. Vai tarvitseeko minun olla mitään niistä.
Description
Supervisor
Paavilainen, Heidi
Thesis advisor
Fagerlund, Hilkka-Maija
Keywords
ryijy, luova prosessi, käytäntölähtöinen tutkimus, itsetutkiskelu, itsereflektio, tekstiilitaide
Other note
Citation