Renewal of a Sub-Saharan Neighbourhood: Case Mlolongo, Kenia

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2006
Major/Subject
Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus
Mcode
A-36
Degree programme
Language
en
Pages
90+
Series
Abstract
Diplomityö keskittyy Saharan etelän puoleisen Afrikan nopean urbanisaation kautta syntyneisiin asunto-ongelmiin. Työ käsittelee tarkemmin Mlolongoa, spontaanisti syntynyttä asuinaluetta Kenian pääkaupungin Nairobin lähellä. Työ jakautuu kolmeen erilliseen osaan. Ensimmäinen osa on kirjallisuustutkielma, jossa käsiteltävät aiheet ovat Afrikan kaupungistumisen kehitys, asuntotilanne afrikkalaisissa kaupungeissa ja tilanteeseen johtaneet syyt. Mitä asuntovaihtoehtoja on olemassa ja mitä erilaisia asunto-ohjelmia on järjestetty asuntopulan helpottamiseksi kehitysmaissa. Miten Nairobi on kehittynyt sellaiseksi kuin se tänä päivänä on ja mikä on asuntotilanne Nairobissa. Mikä on nykyisten nairobilaisten rakennusperintö ja onko siinä jotain opittavaa suunnittelun kannalta. Työn toinen osa on slummitutkimus. Kenttätutkimuksessa tehtyihin havaintoihin ja ilmakuvamateriaaliin perustuvassa tutkimuksessa tutustutaan paikallisiin asuinoloihin ja elämään Nairobin suurimmassa slummissa Kiberassa. Työn kolmas osa on asuinalueen parannusehdotus Nairobin lähelle Mlolongoon. Suunnitelma on yhteenveto luetusta ja koetusta. Suunnitelmassa on tutkittu vaihtoehtoista tapaa ratkaista köyhien asuinalue kuin mihin yleensä on totuttu kehitysmaissa. Suunnitelma on suorassa kosketuksessa olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen. Asuminen ja työskentely on yhdistetty. Erityistä huomiota on kiinnitetty hierarkialtaan eriasteisten avointen ulkotilojen suunnitteluun. Asuinalueen parannusehdotus sisältää olemassa olevan asuinalueen infrastruktuurin kehittämistä ja täydennysrakentamista. Olemassa olevan asuinalueen pohjoispuolelle on suunniteltu uusi edullisesti rakennettu asuinalue noin 3500 asukkaalle. Alueen itäpuolella kulkevan joen molemmille puolille on sijoitettu väljempää rakentamista. Tällä alueella on mahdollisuus harjoittaa pienviljelyä. Asuinalueiden väliin sijoittuu avoimien julkisten tilojen sarja. Koko alueen sydän, tori, sijoittuu tälle alueelle, uuden ja vanhan asuinalueen rajalle. Tyypillinen asuintalo uudella asuinalueella on eräänlainen atrium-talo, jossa on erillinen keittiö ja varasto. Suihkuhuone ja wc sijaitsevat takapihalla. Arkiaskareita voidaan tehdä sisäpihalla ja takapihalla voidaan pitää pientä keittiöpuutarhaa. Käymäläsysteemi on järjestetty niin, että sillä voidaan tuottaa biokaasua ruuanlaittoon. Kompostoitunut käymäläjäte käytetään kasvualustana kasvihuoneissa, joissa viljellään kukkia vientiin. Kasvihuoneet yhdistävät uutta ja olemassa olevaa asuinaluetta ja luovat koko paikalle identiteetin.
Description
Supervisor
Harris, Trevor
Thesis advisor
Kjisik, Hennu
Keywords
sub-Saharan Africa, Saharan etelän puoleinen Afrikka, low-cost housing, urbanisaatio, informal settlements, slummien parannus, slum upgrading, edulliset asuinalueet
Other note
Citation