Integration of programmable logic into a network front-end of a telecontrol system

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorMeriläinen, Jouni
dc.contributor.authorKujala, Henri
dc.contributor.departmentSähkö- ja tietoliikennetekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorÖstergård, Patric
dc.date.accessioned2020-12-04T19:32:33Z
dc.date.available2020-12-04T19:32:33Z
dc.date.issued2005
dc.description.abstractTässä työssä tarkastellaan ohjelmallisesti toteutettavan logiikan sisällyttämistä kaukokäyttöjärjestelmän laitteistoon kuuluvaan liikennöintikeskittimeen. Työssä käytettävä ohjelmoitava logiikka toteuttaa standardin IEC 61131-3 mukaisia ohjelmointikieliä. Ohjelmistopohjaista ohjelmoitavaa logiikkaa voidaan suorittaa eri käyttöjärjestelmissä. Tässä työssä logiikan käyttöjärjestelmänä on toiminut Microsoft Windows -käyttöjärjestelmä. Kaukokäyttöjärjestelmän yhtenä osana front-end -yksikkö toimii liikennöintikeskittimenä. Tässä työssä ohjelmoitava logiikka kytkeytyy liikennöintikeskittimeen ja suorittaa logiikkaa liikennöintikeskittimestä saatavien tietojen pohjalta. Työssä käytetty liikennöintikeskitin on osa Netcontrol Oy:n ala-asemayksikköä, joka puolestaan on kokonaisuus, joka sijoittuu kenttälaitteiston ja valvomon välille. Tässä työssä on toteutettu liikennöintikeskittimen ja ohjelmoitavan logiikan välisen tiedonsiirron sovitus. Sovituksessa täytyy ottaa huomioon liikennöintikeskittimen ja ohjelmoitavan logiikan erilaisuudet tietotyyppien ja I/0-liikenteen osoitteiston osalta sekä muodostaa itse I/0- rajapinta. Työssä on myös käsitelty toimintojen kahdennusta sekä etä-I/O-liikennettä siinä määrin kuin nämä vaikuttavat ohjelmoitavan logiikan integrointiin liikennöintikeskittimeenfi
dc.format.extent71+6
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/92811
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120451646
dc.language.isoenen
dc.programme.majorTietoliikennetekniikkafi
dc.programme.mcodeS-72fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordfront-enden
dc.subject.keywordetä-I/Ofi
dc.subject.keywordprogrammable logicen
dc.subject.keywordkaukokäyttöfi
dc.subject.keywordremote I/Oen
dc.subject.keywordliikennöintikeskitinfi
dc.subject.keywordsoftPLCen
dc.subject.keywordohjelmoitava logiikkafi
dc.subject.keywordtelecontrolen
dc.subject.keywordsoftPLCfi
dc.titleIntegration of programmable logic into a network front-end of a telecontrol systemen
dc.titleOhjelmoitavan logiikan integrointi kaukokäyttöjärjestelmän liikennöintikeskittimeenfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_34427
local.aalto.idinssi29033
local.aalto.openaccessno
Files