Integration of programmable logic into a network front-end of a telecontrol system

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
en
Pages
71+6
Series
Abstract
Tässä työssä tarkastellaan ohjelmallisesti toteutettavan logiikan sisällyttämistä kaukokäyttöjärjestelmän laitteistoon kuuluvaan liikennöintikeskittimeen. Työssä käytettävä ohjelmoitava logiikka toteuttaa standardin IEC 61131-3 mukaisia ohjelmointikieliä. Ohjelmistopohjaista ohjelmoitavaa logiikkaa voidaan suorittaa eri käyttöjärjestelmissä. Tässä työssä logiikan käyttöjärjestelmänä on toiminut Microsoft Windows -käyttöjärjestelmä. Kaukokäyttöjärjestelmän yhtenä osana front-end -yksikkö toimii liikennöintikeskittimenä. Tässä työssä ohjelmoitava logiikka kytkeytyy liikennöintikeskittimeen ja suorittaa logiikkaa liikennöintikeskittimestä saatavien tietojen pohjalta. Työssä käytetty liikennöintikeskitin on osa Netcontrol Oy:n ala-asemayksikköä, joka puolestaan on kokonaisuus, joka sijoittuu kenttälaitteiston ja valvomon välille. Tässä työssä on toteutettu liikennöintikeskittimen ja ohjelmoitavan logiikan välisen tiedonsiirron sovitus. Sovituksessa täytyy ottaa huomioon liikennöintikeskittimen ja ohjelmoitavan logiikan erilaisuudet tietotyyppien ja I/0-liikenteen osoitteiston osalta sekä muodostaa itse I/0- rajapinta. Työssä on myös käsitelty toimintojen kahdennusta sekä etä-I/O-liikennettä siinä määrin kuin nämä vaikuttavat ohjelmoitavan logiikan integrointiin liikennöintikeskittimeen
Description
Supervisor
Östergård, Patric
Thesis advisor
Meriläinen, Jouni
Keywords
front-end, etä-I/O, programmable logic, kaukokäyttö, remote I/O, liikennöintikeskitin, softPLC, ohjelmoitava logiikka, telecontrol, softPLC
Other note
Citation