Elementtirakenteisten teollisuusrakennusten neuvostoliittolainen suunnittelukäytäntö

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1982
Major/Subject
Rakenteiden mekaniikka
Mcode
07.54
Degree programme
Language
fi
Pages
vii + 86 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Varpasuo, Pentti
Thesis advisor
Sajomaa, Matti
Keywords
Other note
Citation