Maaperän geologisen ja geoteknisen kerrosrakenteen arvioimisesta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1983
Major/Subject
Pohjarakennus ja maamekaniikka
Mcode
07.50
Degree programme
Language
fi
Pages
viii + 88 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Korhonen, Kalle-Heikki
Thesis advisor
Pajunen, Heikki
Keywords
Other note
Citation