Siipelän vaiheet. Rakennuksen historiallisen identiteetin sitominen uuden sukupolven tarpeisiin.

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2019 Viitanen
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Product and Spatial Design
Language
fi
Pages
196
Series
Abstract
Tässä maisterin opinnäytetyössä pohdin miten palauttaa sisätila luontevaksi osaksi rakennuksen arkkitehtuuria ja samalla pyrin vastaamaan uuden perheen tilatarpeisiin. Lähestyn aihettani Akaan Viialassa sijaitsevan satavuotiaan rakennuksen ”Siipelän” kautta. Tutkimukseni alkaa historiaselvityksellä ja etenee nykytilan inventointiin. Korvaamattomana tiedonlähteenä minulla on vanhat lasinegatiivit sekä Siipelässä asuneiden ihmisten muistot. Työ painottuu toteutussuunnitelmiin, jotka sisältävät huonekaaviot, kokonaisvaltaisen värisuunnitelman ja kalustekaaviot. Syventymällä talon varhaisempiin vaiheisiin ja vertaamalla niitä nykyhetkeen pyrin löytämään itselleni hyviä suunnitteluvalintoja materiaaleista, esineistöstä ja niiden yhdessä luomasta tunnelmasta. Siipelän päärakennuksen historia voidaan jakaa kahteen vaiheeseen: talon rakentaneeseen ensimmäiseen sukupolveen ja rakentajan pojan perheen taloa asuttaneeseen aikaan. Rakennus säilyi alkuperäisissä tilaratkaisuissa koko ensimmäisen sukupolven ajan ja suurimmat muutokset tehtiin sukupolven vaihtuessa, peruskorjauksen yhteydessä 1978. Siipelässä muutettiin tuolloin tilaratkaisuja, suljettiin käyntejä huoneisiin ja laajennettiin oviaukkoja. Sisälle rakennettiin wc ja suihku, sekä lämmitysjärjestelmä uusittiin ja samalla purettiin huoneiden tulisijat ja toinen hormi. Perustan uuden tilakonseptin tunnelmille, joita etsin arkkitehtuurin tyyliin ja sen historiaan sopivien materiaalivalintojen kautta. Teemat ja väripaletit suunnittelen eri vuodenaikojen mukaan ja vahvistan näin kunkin tilan identiteettiä joissa viihdytään kunakin vuodenaikana eniten. Näistä lähtökohdista pyrin suunnittelemaan Siipelästä toimivan kokonaisuuden seuraavalle sukupolvelle, talon rakentajan pojanpojanpojan perheelle. Kiinnitän erityistä huomiota tilojen toiminnallisuuteen ja sujuviin siirtymiin arjen elämän kannalta. Opinnäytetyössä esitettyjen suunnitelmien mukaan toteutetaan talon peruskorjaushanke 2020-2021.

In this Master’s thesis, I reflect on how to restore the interior back to a natural part of the building’s architecture, while also trying to meet the spatial needs of a new family. I approach my subject through the 100-year-old building “Siipelä” in Viiala, Akaa. My research begins with a history survey and proceeds to the inventory of the present state. As an indispensable source of information, I have old glass negatives and memories of people who lived in Siipelä. The work focuses on implementation plans that include room elevations, a comprehensive color scheme and furniture layouts. By immersing myself into the early phases and comparing them to the present moment I try to find good design choices for myself in materials, objects and the atmosphere they created together. The history of the main building can be divided into two phases: the first generation who built the house and the time when the builder’s son’s family, the next generation, lived. The building retained its original space solutions throughout the first generation and major changes were made by the secondgeneration, with a renovation in 1978. During the renovation, the layout of the building was changed, some doorways were closed and some expanded. A toilet and a shower were built inside, and the heating system was renewed, while the fireplaces and the other flue were demolished. The new spatial concept is designed for the moods which I am looking for through the selection of materials appropriate to the style of architecture and its history. I design themes and color palettes for different seasons, so I emphasize the identity of each space, in which people spend the most time during each season. Against this background, I aim to design a functioning entity for Siipelä to the next generation, the house builder’s great-grandson’s family. I pay special attention to the functionality of the spaces and smooth transitions in terms of everyday life. The building’s renovation project (2020-2021) will be implemented in accordance with the plans presented in this thesis.
Description
Supervisor
Kareoja, Pentti
Thesis advisor
Winterhalter, Kati
Keywords
sisustusarkkitehtuuri, tunnelma, hirsitalo, jugend, sisätilat, korjaussuunnittelu, rakennushanke, toteutus
Other note
Citation