Mittausaseman suunnittelu televerkkoon kytkettyjä datalaitteita varten

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1985
Major/Subject
Sovellettu elektroniikka
Mcode
1.66
Degree programme
Language
fi
Pages
130
Series
Description
Supervisor
Jääskeläinen, Paavo
Keywords
mittausasema, televerkko, datalaite
Other note
Citation