Materiaalit metallielektrodisovelluksissa: atomikerroskasvatusmenetelmillä kasvatettujen titaaninitridiohutkalvojen ominaisuudet

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2002
Major/Subject
Epäorgaaninen kemia
Mcode
Kem-35
Degree programme
Language
fi
Pages
x + 128 s. + liitt. 4
Series
Description
Supervisor
Niinistö, Lauri
Thesis advisor
Haukka, Suvi
Keywords
Other note
Citation