Täyttömenetelmien sovellutuksista ja kustannuksista Hammaslahden kaivoksella

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1980
Major/Subject
Louhintatekniikka
Mcode
6.32
Degree programme
Language
fi
Pages
47
Series
Description
Supervisor
Maijala, Paavo V.
Thesis advisor
Manunen, Tauno
Keywords
Other note
Citation