Direct Transcoding Algorithms for ITU-T's H.261 and H.263 Video Codecs

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Signaalinkäsittelytekniikka
Mcode
S-88
Degree programme
Language
en
Pages
74
Series
Abstract
Tietoverkkojen välisten multimedia sovellusten lisääntyminen aikaansaa uusia käyttäjäskenaarioita. Tiedonkulun ylläpitämiseksi tarvitaan tiedon muuntamista eri standardien välillä. Tämä pätee myös aikaisemmin vain yhteen järjestelmään kerrallaan sidottuihin tiedon ilmenemismuotoihin. Tässä diplomityössä esitellään näkökulmia transkoodaukseen ITU-T:n H.261 ja H.263 video koodekkien välillä. Standardit kuvataan painottaen niiden eroavaisuuksia. Näiden seurauksena esitellään kolme tiedon pakkauksen yhtäläisyyksiin perustuvaa muunnosalgoritmia. Ne arvioidaan havainnollistamissovellusta käyttäen. Lopuksi mainitaan muita tästä työstä karsittuja vaatimuksia ja tutkimuksia, kuten bittinopeuden säätäminen. Todettiin, että koodekkien samankaltaisuudesta huolimatta, transkoodaus täysin muuttujatasolla ei tarjoa riittävää kuvan laatua. Se kuitenkin vähentää käsittelyvaatimuksia merkittävästi. Säilyttämällä ja yhdistelemällä joitakin standardien koodaus- ja purkamisominaisuuksia muunnosprosessissa voidaan saavuttaa kahta peräkkäistä erillistä koodausta vastaavan tasoinen tulos. Tällainen puolitranskoodaus menetelmä myös vähentää käsittelyvaatimuksia kaksivaiheisesta koodausvaihtoehdosta noin 40 % molemmissa suunnissa.
Description
Supervisor
Koivunen, Visa
Thesis advisor
Mahkonen, Arto
Keywords
video compression, video kompressointi, video codec, video koodekki, video transcoding, video transkoodaus, H.261, H.261, H.263, H.263, transcoding algorithm, transkoodausalgoritmi, video signal processing, videosignaalinkäsittely
Other note
Citation