Sääntöjä-Sattumia: Näpistelijän laboratorio

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Design for Theatre, Film and Television
Lavastustaiteen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
116
Series
Abstract
Lopputyöni on laboratorio, jossa kehitän taiteellisen prosessin välineitä ja pohdin erilaisia taiteen tekemisen tapoja. Hahmottelen omaa työskentelytapaani suhteessa kolmeen taiteen ilmiöön, dadaan, surrealismiin ja kokeelliseen kirjallisuusryhmään OuLiPoon. Lopputyöni produktio-osassa testaan käytännössä edellä mainittujen taiteellisten suuntausten tekemisen tapoja ja tekniikoita. Luon kuvallis-sanallisen laboratorion, jossa työskentelyprosessia määrittävät dadan, surrealismin ja OuLiPon inspiroimat säännöt ja leikit. Näiden ohjaamina luonnostelen Juha-Pekka Hotisen La Fenice -oopperalibreton henkilöhahmot. Lopputyöni konkreettinen tavoite on laajentaa taiteellisen prosessin välineistöä. Mitä syntyy, kun työskentelen rinnakkain sanallisesti sekä kuvallisesti, ja toisaalta mitä "uudet" sääntöjen ja leikkien määrittämät työskentelytavat tuottavat? Näiden kysymysten käynnistämä tekemisen prosessi synnyttää kaksi teemaa ylitse muiden. Ensimmäinen on "sääntö - sattuma", jossa pohdin työskentelytapaani suhteessa OuLiPolaisten sääntöajatuksiin ja surrealistien sattumallisiin löytöihin. Toinen teema keskittyy sirujen keräilemiseen ja näpistelyyn. Tässä työskentelyni vertautuu eräänlaiseen varkauteen tai olemassaolevien asioiden kollektiivikäyttöön. Lopuksi lopputyöprosessini synnyttää kysymyksen taiteellisen työskentelyni metatavoitteista. Tapa luonnostella oopperan hahmoja mielivaltaisiin sääntöihin ja leikkeihin heittäytymällä saa pohtimaan tekemiseni motiiveja. Käsittelen tätä kysymystä tarkastelemalla taiteellista työskentelyäni välineellisenä, poiesiksena, niin, että työskentelyni päämääränä on jokin ulkoinen tavoite suhteessa itse tekemiseen tai toisaalta praksiksena, niin, että toiminta itsessään on päämäärä.
Description
Supervisor
Uusitalo, Marja
Thesis advisor
Pelo, Riikka
Keywords
sattuma, sääntö, kokeellinen laboratorio, prosessi, työskentelytapa
Other note
Parts
  • Kosmos-animaatio
Citation