Epätahtikoneen käynnistyksen, jarrutuksen ja suunnanvaihdon tutkiminen tietokoneelle ohjelmoidun dynaamisen mallin avulla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1968
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
57
Series
Description
Supervisor
Karttunen, Pauli
Keywords
Other note
Citation