Voimajohtojen maavirtojen viestijohtoihin indusoimien vaarajännitteiden määrittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1980
Major/Subject
Sähkölaitos- ja valaistustekniikka
Mcode
1.18
Degree programme
Language
fi
Pages
87 s. + liitt. 9
Series
Description
Supervisor
Mörsky, Jorma
Thesis advisor
Valjus, Jorma
Keywords
induktio, vaarajännite, maan resistiivisyys
Other note
Citation