Käytettävyysvaatimukset tietojärjestelmähankinnoissa

No Thumbnail Available
Files
Schumacher_Elsa_2024.pdf (270.57 KB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2024-05-08
Department
Major/Subject
Tietotekniikka
Mcode
SCI3027
Degree programme
Teknistieteellinen kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
29
Series
Abstract
Tietojärjestelmähankinnat ovat tapa organisaatioille hankkia uusia järjestelmiä käyttöönsä, ja digitalisaation edetessä monessa organisaatiossa on käytössä jonkinlaisia tietojärjestelmiä. Kuitenkaan niiden korkealaatuinen käytettävyys ei ole taattua, mistä voi koitua monia ongelmia sekä järjestelmän käyttäjille että kehittäjille. Ottamalla mukaan käytettävyysvaatimukset hankintaprosessiin voidaan tietojärjestelmälle tuoda korkeaa käytettävyyttä, joka vaikuttaa positiivisesti monella osa-alueella. Käytettävyysvaatimukset ovat ei-toiminnallisia vaatimuksia, jotka kertovat esimerkiksi miten hyvin järjestelmän tulee suoriutua jostain tehtävästä tai kuinka käytettävä järjestelmän tulisi olla. Käytettävyysvaatimuksia on monenlaisia, mutta ne yleisesti kääntävät käytettävyyden abstraktit ominaisuudet mitattaviksi ja todennettaviksi vaatimuksiksi. Työn tarkoitus on kirjallisuustutkimuksen avulla selvittää, mikä käytettävyysvaatimusten rooli on tietojärjestelmähankinnoissa. Tietojärjestelmähankinnat voidaan karkeasti jakaa kahtia yksityisiin ja julkisiin hankintoihin, joita ohjaa lainsäädäntö. Hankintaprosessissa tarjouspyyntövaiheessa ja sitä ennen korostuu käytettävyysvaatimusten tärkeys. Jotta hyviä vaatimuksia voidaan tehdä, on tärkeää ymmärtää käyttäjä ja varsinkin järjestelmän ei-idealisoitu käyttötilanne. Vaatimusten tulisi esittää järjestelmää ja käyttäjien tarpeita mahdollisimman tarkasti tarjouspyynnössä, sillä usein käytettävyys toteutetaan hankinnoissa vain siltä osin kuin se on sovittu. Hankintakonteksti itsessään, vaatimusten tyyppien eroavaisuudet, vastuunjaon epäselvyydet ja epäsuotuisat ajattelumallit hankaloittavat vaatimusten huomioimista. On tärkeää, että hankkija- ja toimittajaosapuolilla on tarpeeksi osaamista toteuttaa laadukkaita vaatimuksia. Olennaista on, että tietojärjestelmät ovat käytettävyydeltään korkealaatuisia, joten käytettävyysvaatimuksiin tulisi keskittyä sekä tutkimuksessa että hankkija- ja toimittajaorganisaatioissa.
Description
Supervisor
Savioja, Lauri
Thesis advisor
Tyllinen, Mari
Keywords
käytettävyysvaatimus, tietojärjestelmä, hankinta, käytettävyys
Other note
Citation