Naispuolisten vaihetyöntekijöiden vaihtuvuudesta eräässä vaatetustehtaassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1973
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
121 s. + liitt. 22
Series
Description
Supervisor
Häkkinen, Sauli
Keywords
Other note
Citation