Virumissärönkasvu voimalaitosmateriaaleissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1987
Major/Subject
Koneenrakennuksen materiaalitekniikka
Mcode
Kon-67
Degree programme
Language
fi
Pages
154
Series
Description
Supervisor
Pietikäinen, Juha
Thesis advisor
Auerkari, Pertti
Saukkonen, Helena
Keywords
Other note
Citation