Optimization of the stability of a multi-storey residental building with a flat slab cast-in-situ

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Talonrakennustekniikka
Mcode
Rak-43
Degree programme
Language
fi
Pages
94
Series
Abstract
Jälkijännitetty pilarilaatta asuinkerrostalon runkoratkaisuna antaa paljon mahdollisuuksia vapaalle tilojenkäytölle sillä kantavien pystyrakenteiden lukumäärä on pieni, eikä asuntojen välisten seinien tarvitse olla kerroksittain samassa pystylinjassa. Tässä työssä on tarkasteltu jälkijännitetyn pilarilaattarunkoisen asuinkerrostalon eri jäykistystapoja. Esimerkkikohteena on - käytetty MILJÖÖ-2000/PARA- Moninäkymätaloa. Kohteessa kaikki märkätilat on sijoitettu porrashuoneen välittömään läheisyyteen. Porrashuoneen ulkokehällä sijaitsevat pystysuorat tekniikkavyöhykkeet. Tällä tavalla putkivetojen määrää on pyritty minimoimaan. Tekniikkakuilujen keskittäminen aiheuttaa seiniin runsaasti talotekniikan varauksia olemassa olevien oviaukkojen lisäksi, mikä heikentää seinän jäykkyyttä. Porrashuoneen seinät toimivat jäykistävinä rakenteina, ja yhtenä lähtökohtana on ollut, ettei rakennuksen ulkoreunalle sijoitettavia lisäjäykisteitä tarvittaisi. Rakennevaihtoehtoina on käytetty teräsbetonisia mastoseiniä ja teräsristikoita. Lisäksi on tutkittu teräsbetonisten mastoseinien kerroksittaisen porrastamisen vaikutusta kustannuksiin. Tasojen jännittäminen asettaa hieman enemmän vaatimuksia suunnittelulle tavalliseen pilarilaattaan verrattuna. Etenkin kimmoisen kokoonpuristuman ja kutistuman vaikutus rakenteisiin tulee erikseen selvittää. Kustannusvertailussa teräsbetoninen mastoseinä osoittautui selkeästi teräsristikkoa edullisemmaksi vaihtoehdoksi. Teräsristikon etuina ovat korkea esivalmistusaste ja nopea asennettavuus. Teräsrakenteiden palosuojaus ja ääniteknisesti toimiva seinärakenne kuitenkin nostavat kustannuksia merkittävästi. Lisäksi teräsrakenteiden pieni omapaino rajoittaa stabiliteetin kannalta merkittävästi porrashuoneen vapaata sijoittelua rakennuksen sisällä.
Description
Supervisor
Kanerva, Pekka
Thesis advisor
Aho, Tapio
Keywords
cast-in-situ, jälkijännitetty, flat slab, jäykistys, post-tensioned concrete, mastoseinä, shear wall, paikallavalu, steel frame, pilarilaatta, stiffening, teräsbetoni, teräsristikko
Other note
Citation