Hotelli Pallastunturille

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2010
Major/Subject
Arkkitehtuuri II
Mcode
A-52
Degree programme
Language
fi
Pages
51
Series
Abstract
This master's thesis is based on law proposal allowing more building in Pallas-Ylläs national park. The maximum building area, building height and number of beds for extension of the old hotel is determined by the law. In this thesis, the above mentioned restrictions have been taken under consideration, and the aim has been finding solution that suits the site. With its 400 000 visitors a year Pallas-Yllästunturi national park is one of the most visited in Finland. The beautiful scenery has attracted visitors already in the 18<sup>th</sup> century. The first ski tourist arrived in the 30's and first hotel on the area was built in 1938. It was a true portrait of the era: a white plastered cube up on the fell with its occupant's - modern cit dwellers. Architect Väinö Vähäkallio included also some new ecological innovations on the building such as adjustable heating system based on the number of patrons. After the war in 1944, German soldiers exploded the whole building. The new hotel designed by Jouko Ylihannu was built in 1948. Traditional log structured building was more appropriate in the atmosphere of after war Finland. Still it managed to be cutting edge with its triple glazed windows. The interior design was praised, also abroad. This Masters thesis proposes a new sustainable hotel adjoining the soon to be listed protected old hotel. Architecturally poor previous extensions would be demolished. Sustainability in this building is based on wood construction, minimizing heat loss with passive house building standards and optimizing daylight. Photovoltaic panels capture energy and materials are environmentally friendly. Energy saving was also considered in the room designs. New hotel has 100 beds and the old building 36. The new rooms are flexible to please different user groups. Number of beds can be adjusted up to 200 pieces. The sustainable hotel offers an alternative for the visitors standing out from the other for travel centres in Lapland. Gross floor area of the new building is 6104m<sup>2</sup> and the area of the old building is 1016m<sup>2</sup>.

Diplomityössä on tutkittu hotellin rakentamista Pallastunturille. Suunnittelun lähtökohtana on ollut lakimuutos, joka sallisi lisärakentamisen Pallas-Yllästunturin kansallispuistoon. Työssä on tutkittu lakimuutosehdotuksessa määritettyjen enimmäis- vuodepaikkamäärän sekä rakennusoikeusneliömetrien määrän luontevuutta rakennuspaikalla. Näiden toteuttaminen sekä ehdotettu kerrosluku on kyseenalaistettu ja etsitty rakennuspaikalle sopivampaa ratkaisua. Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa käy vuosittain 400 000 retkeilijää, ja kansallismaisemaksi luokitetulla alueella on käynyt matkailijoita jo 1700-luvulla. Myös Pallastunturilla on pitkä matkailuperinne. 1930-luvulla siellä aloitettiin tunturihiihtokurssit, ja hotelli rakennettiin matkailijoita varten 1938. Valkoinen rapattu Väinö Vähäkallion suunnittelema hotelli edusti hyvin 30-luvun optimistista tunnelmaa. Kaupunkilaiset etelästä saapuivat ulkoilemaan puhtaaseen luontoon ja asuivat kaikin mukavuuksin varustetussa tyylikkäässä hotellissa. Jo tällöin haluttiin säästää energiaa ja lämmitysjärjestelmässä huomioitiin turistien määrän kausivaihtelu. Vuonna 1944 perääntyneet saksalaiset sotilaat räjäyttivät hotellin. Uusi hotellihanke saatiin käyntiin muutamia vuosia myöhemmin ja se valmistui 1948. Sen arkkitehtuuri suunniteltiin edeltäjänsä vastakohdaksi - sota oli muuttanut monien ajatusmaailmaa. Jouko Ylihannun piirtämä hotelli rakennettiin paikalla höylätyistä hirsistä ja katettiin tiilikatolla. Materiaalipulasta ja vaikeasta taloustilanteesta huolimatta sisätilojen kalusteet suunniteltiin rakennusta varten, ja sen varusteluun kuuluivat kolminkertaiset ikkunat. Diplomityössä on suunniteltu ympäristöystävällinen hotelli, joka liittyy vanhaan 1948 rakennettuun Tunturi-Lapin maakuntakaavaluonnoksessa suojelluksi ehdotettuun osaan. Hotelliin liittyneet rakennustaiteellisesti arvottomat sekä rapistuneet lisäsiivet on ehdotettu purettaviksi. Rakennuksen ympäristöystävällisyys perustuu puurakentamiseen sekä lämpöhäviöiden minimoimiseen passiivitalorakenteilla ja päivänvalon optimoinnilla. Katon aurinkopaneeleilla otetaan talteen aurinkoenergiaa, ja rakennusmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä. Myös huoneratkaisuissa on pyritty vähentämään sähkönkulutusta. Uudessa hotellirakennuksessa on 100 vuodepaikkaa ja vanhassa 36. Uuden hotellin huoneratkaisut ovat muuntojoustavia, ja vuodepaikkamäärää voidaan muuttaa lisäämällä enintään 64 paikkaa. Muuntojoustavuus palvelee erityyppisiä matkailijoita retkeilijöistä liikematkustajiin tarjoten ympäristöystävällisyyttä ja rauhaa arvostaville Lapin muista matkailukeskuksista poikkeavan vaihtoehdon. Uuden rakennuksen kerrosala on 6104m2 ja vanhan 1016m2.
Description
Supervisor
Huttunen, Hannu
Thesis advisor
Sanaksenaho, Pirjo
Keywords
hotel, hotelli, Pallastunturi, Pallastunturi, national park, kansallispuisto, sustainable buiding, ympäristöystävällisyys
Other note
Citation