Aallokon puoliuppolautalle aiheuttamien liikkeiden ja kuormitusten määrittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1980
Major/Subject
Laivanrakennustekniikka
Mcode
03.62
Degree programme
Language
fi
Pages
43 s. + liitt. 16
Series
Description
Supervisor
Kostilainen, Valter
Thesis advisor
Saarikoski, Raimo
Keywords
Other note
Citation