Defibration of chemical pulp and cooking in fibre phase

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1998
Major/Subject
Selluloosatekniikka
Mcode
Puu-23
Degree programme
Language
en
Pages
93
Series
Abstract
Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää kaksivaiheisen delignifioinnin vaikutukset kemiallisen massan ominaisuuksiin. Työn kirjallisuusosassa vertaillaan eri sellunvalmistus menetelmiä toisiinsa. Erityishuomio kiinnitetään kuiduttamiseen ja sen mekanismeihin. Työn kokeellisessa osassa keitettiin LoSolids simulaatio keittoja laboratoriossa eri kappalukuihin (38.9, 50.2 ja 68.2) jatkodelignifiointeja varten, jotka suoritettiin kuitufaasikeittona tai kuuma-alkaliuuttona. Kuitufaasikeitot keitettiin sekoittimella varustetussa mixerissä. Hakkeet kuidutettiin ensiksi sekoittajalla ja itse keitto suoritettiin kuitufasissa. Kuuma-alkaliuutot suoritettiin pyörivässä ilmahaudekeittimessä. Kuitufaasikeitoissa käytettiin muuttujina lähtökappalukua, alkali väkevyyttä, kuidutuksen intensiteettiä ja kuidutuksen määrää. Kuidutus lämpötilan vaikutusta paperiteknisiin ominaisuuksiin tutkittiin myös. Kuuma-alkali uutoissa muuttujat olivat lähtökappalukua, alkali väkevyys ja H-tekijä. Massaominaisuudet osoittivat, että delignifioinnin jatkaminen kuuma-alkaliuutolla antaa 1-2% paremman saannon kuin delignifioiminen kuitufaasikeitolla tai laboratorio LoSolids simulaatio keitolla mentäessä alle kappaluvun 28. Kuuma-alkaliuutetun massan viskositeetti arvot olivat myös suuremmat kuin kuitufaasikeitolla tai laboratorio LoSolids simulaatio keitolla valmistettujen massojen aivot samassa kappaluvussa. Kaikki tämä viittaa kuuma-alkaliuuton parhaaseen selektiivisyyteen. Paremmat massa- ja lujuusominaisuudet saavutettiin aloitettaessa jatkodelignifiointi alhaisemmasta kappaluvusta. Mekaanisella kuidutuksella todettiin olevan haitallinen vaikutus kuitufaasikeitetyn massan lujuusominaisuuksiin ja kuidun pituuteen. Lisättäessä kuidutuksen intensiteettiä ja määrää lujuusominaisuudet kärsivät ja kuidun pituus lyheni.
Description
Supervisor
Gullichsen, Johan
Keywords
Other note
Citation