Tutkimus pitkäreikäräjäytyksistä pieniläpimittaisia porareikiä käyttäen, erikoisesti Outokummun pystyrintalouhinnasta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1956
Major/Subject
Kaivostekniikka
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
45
Series
Description
Supervisor
Järvinen, Kauko
Keywords
Other note
Citation