Three phase power factor correction with buck converter

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Tehoelektroniikka
Mcode
S-81
Degree programme
Language
fi
Pages
62
Series
Abstract
Tässä työssä tutkitaan kolmivaiheista tehokertoimen korjausta jännitettä laskevalla katkojalla viidensadan watin tehoisessa teholähteessä. Työssä tutkitaan lisäksi jännitettä laskevan katkojan hyötysuhteen parantamista varsinkin tehopuolijohteiden jännitteettömällä kytkennällä rajoitetulla jänniterasituksella. Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään teholähteille asetettavia yleisiä vaatimuksia turvallisuudesta ja kytkentävirtasysäyksen rajoittamisesta. Lisäksi käsitellään teholähteen sähkömagneettista yhteensopivuutta ja erityisesti yliaalloista annettuja määräyksiä sekä tehokertoimen korjauksen eri menetelmiä että menetelmiä hakkuriteholähteen hyötysuhteen parantamiseksi. Kolmivaiheiseen tehokertoimen korjaukseen jännitettä laskevalla katkojalla valittiin ohjaus, jossa säädettiin sekä kytkentätaajuutta että pulssisuhdetta. Yhdistetyn taajuus- ja pulssisuhdesäädön avulla voidaan parantaa tehokerrointa samanaikaisesti, kun jännitettä laskeva katkoja toimii jännitteettömällä kytkennällä rajoitetulla jänniterasituksella. Jännitettä laskevan katkojan hyötysuhteen parantamiseksi katkoja toteutettiin kahdella ohjattavalla tehopuolijohteella, yhden kytkimen ja diodin sijasta. Kolmivaiheinen tehokertoimen korjaus saavutetaan pitämällä katkojan ohjaussuhde vakiona aina verkkojakson aikana. Jännitettä laskevalla katkojalla toteutetun tehokertoimen korjauksen todettiin simuloinneilla toimivaksi. Tehokertoimen korjaus jännitettä laskevalla katkojalla todettiin paranevan, mikäli tasasuuntaussillan ja jännitettä laskevan katkojan väliin kytkettiin tasasähkökuristin.
Description
Supervisor
Kyyrä, Jorma
Thesis advisor
Pienisaari, Heikki
Keywords
DC-DC converter, hakkuriteholähde, buck topology, jännitettä laskeva katkoja, power factor correction, tehokertoimen korjaus, zero-voltage-switching, jännitteetön kytkentä rajoitetulla jänniterasituksella, clamped-voltage
Citation