Rejoining the Splinters

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2003
Major/Subject
Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus
Mcode
A-36
Degree programme
Language
fi
Pages
13
Series
Abstract
Leppävaara on nopeasti kasvava alue Itä-Espoossa ja joukkoliikenteen solmukohta, mikä lisää tarvetta tiivistää kaupunkirakennetta. Kehä I:n siirtyminen tunneliin Pohjois-Leppävaaran keskuksen, Puustellinmäen ja Vallikallion välisellä alueella mahdollistaa asuntorakentamisen vapautuvalla tiealueella ja toimistotalojen sijoittamisen tunnelin suuaukoille. Hanke liittyy Kehä I:n parantamiseen. Suunnitelman tarkoituksena on vähentää liikenteen aiheuttamia haittoja asutukselle ja eheyttää kaupunkikuvaa. Alueella on muutamia kiinnostavia geologisia kohteita. Värikkäästä historiasta on jäljellä mm. linnoitusjärjestelmän osia ensimmäisen maailmansodan ajoilta ja koristeellinen Ylänteen huvila, joka sijaitsee näkymäakselien päätteenä pienellä kalliokumpareella. Suunnitelman perustana on sujuva bussikatuyhteys alueen läpi. Kadun linjausta vaikeuttavat alueen voimakas kallioinen maasto ja suuret korkeuserot. Pysäköinti on ratkaistu maan alle eri kokoisina kokonaisuuksina. Asuinkorttelit sijaitsevat melulta suojassa alueen keskellä ja toimistotalot melusuojana tietunnelin suuaukkojen päällä. Asuntokerrosalaa tulee lisää n. 30 000 k-m2, josta vapautuvalla tiealueella on n. 20 000 k-m2 ja toimisto- ja liiketilaa n. 31 000 k-m2, josta vapautuvalla tiealueella n. 26 000 k-m2.
Description
Supervisor
Harris, Trevor
Keywords
town plan, asemakaava, town planning, asemakaavoitus, consolidation of townscape, kaupunkikuvan eheyttäminen, rock tunnel, kalliotunneli, road tunnel, tietunneli, building above the road, tien päälle rakentaminen, Leppävaara, Leppävaara, Vallikallio, Vallikallio, Postipuunmäki, Postipuunmäki, Kehä I, Kehä I, Espoo, Espoo
Other note
Citation