Improvement of a GUI Framework

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Tietämystekniikka
Mcode
T-93
Degree programme
Language
fi
Pages
96+12
Series
Abstract
Käyttöliittymän sovelluskehys tarkoittaa tässä työssä ohjelmistotyökalua, joka helpottaa graafisten käyttöliittymien kehittämistä ja tuo sen avulla kehitettäviin käyttöliittymiin (läpinäkyvästi) joitakin edistyksellisiä toiminnallisuuksia. Se tarjoaa havainnollisen keinon käyttöliittymien ulkoasun määrittelemiseen sekä erilaisia yleisiä käyttöliittymän kehittämisessä ja käyttöliittymälogiikan implementoimisessa tarvittavia palveluita. Tämän diplomityön aluksi työstettiin alustavista käyttöliittymän sovelluskehyksen vaatimuksista kunnollinen vaatimusmäärittely. Sitten kartoitettiin Java-kielelle saatavilla olevia käyttöliittymätyökaluja ja evaluoitiin työkaluista parhaat perusteellisesti vaatimusten näkökulmasta. Tämän jälkeen analysoitiin, mitkä käyttöliittymän sovelluskehykseltä vaadituista ominaisuuksista puuttuvat evaluoiduilta työkaluilta, ja tehtiin yksityiskohtainen tekninen suunnitelma nämä ominaisuudet sisältävästä järjestelmästä. Suunnittelun yhteydessä kirjoitettiin lisäksi jonkin verran prototyyppikoodia. Käyttöliittymätyökalujen kartoituksessa havaittiin, että työkaluja on olemassa hyvin paljon ja monenlaisia. Niistä on selvästi erotettavissa kaksi koulukuntaa: koodingenerointiin perustuvat työkalut ja jonkinlaista käyttöliittymien XML- kuvaiskieltä hyödyntävät, kuvauksen ajonaikaisesti käyttöliittymäksi piirtävät työkalut. Evaluoitavaksi valittujen työkalujen vahvuudet ja heikkoudet vaihtelevat paljon, eikä mikään ole selkeästi parempi muita; mitä tahansa niistä voitaisiin käyttää pohjana vaatimukset täyttävän käyttöliittymän sovelluskehyksen rakentamisessa. Kaikki evaluoidut työkalut perustuvat JFC/Swing-teknologiaan. Suunnitteluvaiheessa ratkaistuja ongelmia ovat käyttöliittymäikkunoiden hierarkian- ja sessionhallinta, käyttöliittymän jumiutumisen estäminen pitkään kestävän prosessoinnin aikana, virheidenhallinta, käyttöliittymäkomponenttien visuaalisten asetusten personointi, käyttäjän syötteen validointi, käyttöliittymän lokalisointiin liittyvät asiat, käyttöohjetoiminnallisuus ja käyttöoikeuksien huomioiminen käyttöliittymässä sekä muiden käyttöliittymäikkunan ns. päätiloihin liittyvien asioiden hallinta. Lisäksi muotoiltiin järjestelmän kokonaisarkkitehtuuri.
Description
Supervisor
Syrjänen, Markku
Thesis advisor
Nurminen, Janne
Keywords
GUI framework, käyttöliittymän sovelluskehys, GUI tool survey, käyttöliittymätyökalujen kartoitus, XUL, XUL, code generation, koodingenerointi, JFC/Swing, JFC/Swing, JavaHelp, JavaHelp, JAAS, JAAS, state machine, tilakone, hierarchy management, hierarkianhallinta, session management, sessionhallinta, transactions, transaktiot, responsive GUI, jumiutumisen esto, error management, virheidenhallinta, personalization of settings, asetusten personointi, input validation, syötteen validointi, localization, lokalisointi, permissions, käyttöoikeudet, authorization, tilankäsittely, state management, käyttöohjeet, help system
Other note
Citation