Viiraosan vedenpoistoon vaikuttavat tekijät ja keinoja sen tehostamiseksi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2009
Department
Major/Subject
Puutuotetekniikka
Mcode
P3001
Degree programme
Puunjalostustekniikan tutkinto-ohjelma (PUU)
Language
fi
Pages
27 s.
Series
Description
Supervisor
Dahl, Olli
Thesis advisor
Juvonen, Kari
Keywords
vedenpoisto, viira, imulaatikko, lista, imutela
Other note
Citation