The Quality of Voice over IP

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Teletekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
107
Series
Abstract
Tässä työssä käydään läpi laatukysymyksiä liittyen puheen siirtoon pakettiverkoissa käyttäen Internet Protokollaa (IP). Erityisesti keskitytään kahteen laatuparametriin: puhepakettien viiveeseen ja viiveen vaihteluun. Näitä tutkitaan mittauksin ethernetissä, perinteisessä reitittävässä verkossa sekä IP-kytketyssä verkossa. Puheen viivemittauksissa tutkitaan kokonaisviivettä lähettävän päätelaitteen mikrofonin ja vastaanottavan päätelaitteen kuulokkeen välillä. Mittauksissa käy ilmi, että päätelaitteiden aiheuttamat viiveet ovat merkittäviä. Verkkojen ollessa järkevästi toteutettuja suurin osa viiveestä aiheutuu prosessoinnista päätelaitteessa. Työssä tutkitaan myös tasavälein lähettetyjen puhepakettiparien saapumisvälien ja lähetysvälien eron vaihtelua. Yhteyden ollessa hyvä välien pakettien saapuessa tulisi olla sama kuin lähetyksessä. Mittauksissa selviää, että reitittävän ja kytkevän IP- verkon välillä on eroa tässä suhteessa. IP-kytkentää käyttävä verkko on hieman parempi kuin reititystä käyttävä verkko.
Description
Supervisor
Kantola, Raimo
Thesis advisor
Luoma, Marko
Keywords
ATM, B-ISDN, IP-switching, internet, traffic measurements, Voice over IP, Voice over packet networks, Voice traffic measurements, IP-kytkentä, liikennemittaukset, puheen siirto Internetissä, VoIP, puheen siirto pakettiverkossa
Other note
Citation