Panoraamaröntgenlaitteen itseseisontatuen kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
fi
Pages
93
Series
Abstract
The objective of this master's thesis was to design a new free standing base for panoramic x-ray units. The free standing base should also be usable both in exhibition and clinic use. Until today there have been many various free standing bases, because each x-ray unit has had a specific attachment to the free standing base. The new free standing base to be designed has to be usable in each x-ray unit type. Its design should be suitable for all the x-ray units, packing size should be small and costs has to be as low as possible. Free standing base's strength and stability have to fit for its purpose as well. This thesis introduces the parts related to free standing base as well as the designing phases of each part. In the designing process the requirements were considered which were to set for free standing base, but also the claims of different manufacturing methods. Directional design was planned by the industrial designers, but the specific dimensions and design were generated during the design process. The amount of parts increased during the design process as well. Structural analyses were done for framework. They were made in situations, where the robotic arm was in the most critical positions, based on measurements of center of mass. Structural analyses were made by using finite element method with six times safety factor, compared to actual loads. To the prototype of free standing bases framework was also made mechanical strength and stability experiments. As a result, a smoothly designed free standing base was developed and it will replace the old ones. Its design fits for different panoramic x-ray units and e.g. packing size decreased over 50 %. The new free standing base clearly fulfils the requirements, which were set for it in the beginning of the project.

Työn tavoitteena oli kehittää panoraamaröntgenlaitteisiin uusi itseseisontatuki, joka soveltuu sekä kliiniseen että näyttelykäyttöön. Tähän mennessä käytössä on ollut useita erilaisia itseseisontatukia, sillä jokaisen panoraamaröntgenlaitteen kiinnitys itseseisontatukeen on erilainen. Suunnitellun itseseisontatuen tuli soveltua jokaiselle röntgenlaitetyypille sekä kiinnitykseltään että muotoilultaan. Muita vaatimuksia oli mahdollisimman pieni pakkauskoko, alhaiset kustannukset, sekä lujuuden ja stabiliteetin sopivuus tarkoitukseen. Työssä esitetään itseseisontatukeen liittyvät osat sekä niiden suunnitteluvaiheet. Suunnittelussa otettiin huomioon itseseisontatukeen kohdistuvat vaatimukset sekä käytettyjen valmistusmenetelmien vaikutukset. Suunniteltavien osien määrä kasvoi suunnittelun edetessä. Suuntaa antava muotoilu oli teollisen muotoilijan käsialaa, mutta tarkemmat mitat ja muotoilu syntyivät suunnittelun edetessä. Itseseisontatuen rungolle suoritettiin rakenneanalyysit röntgenlaitteiden kuvausvarsistojen sijaitessa massakeskipistemittauksien perusteella kriittisimmissä kohdissaan. Rakenneanalyysit suoritettiin käyttämällä elementtimenetelmää ja standardien mukaista kuusinkertaista kuormitusta todelliseen kuormitukseen nähden. Valmiille itseseisontatuelle suoritettiin myös mekaaniset lujuus- ja stabiliteettitestit. Työn tuloksena syntyi muotoilultaan panoraamaröntgenlaitteisiin erinomaisesti sopiva itseseisontatuki, joka korvaa vanhat versiot. Pakkauskoko pieneni yli puolella ja muutkin asetetut vaatimukset täyttyivät hyvin.
Description
Supervisor
Kuosmanen, Petri
Thesis advisor
Müller, Timo
Keywords
3D, 3D, panoramic x-ray unit, panoraamaröntgenlaite, FEM-analysis, FEM-analyysi
Other note
Citation