Yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen eräät määräykset riskienhallintakeinoina puolisoiden yhdessä omistamassa osakeyhtiössä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2023
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Yritysjuridiikka
Language
fi
Pages
X + 67
Series
Description
Thesis advisor
Kuoppamäki, Petri
Hietanen-Kunwald, Petra
Keywords
avio-oikeus, avioehtosopimus, avoliitto, etuostolauseke, lunastuslauseke, osakeyhtiö, osakkeiden erilaisuus, osakkeiden erilajisuus
Other note
Citation