Reducing the implementation effort of information systems by using a single RDF like data model

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Tietämystekniikka
Mcode
T-93
Degree programme
Language
en
Pages
8+66
Series
Abstract
Monet tiedonhallinnan tarpeet ovat alussa yksinkertaisia ja monimutkaistuvat vasta ajan kuluessa. Taulukkolaskimen kaltaiset työkalut mahdollistavat yksinkertaisen tiedonkäsittelyn ilman matalan tason ohjelmistokehitystä, mutta eivät tue monimutkaisempien vaatimusten toteutusta. Tarvitaan uusi lähestymistapa, jotta yksinkertaisen tiedon käsittely olisi helppoa ja monimutkaisuutta voitaisiin lisätä tietojärjestelmiin vähitellen vasta kun sille on tarvetta. Tämä diplomityö analysoi olemassa olevan tietojärjestelmän nimeltään OSR, jota käytetään kurssiarvosanojen hallintaan Tietotekniikan osastolla Teknillisessä korkeakoulussa. Työssä osoitetaan, että järjestelmän monimutkaisuutta voidaan merkittävästi vähentää käyttämällä vain yhtä tietomallia ja skeemaa kaikkialla järjestelmässä. Käytetyksi tietomalliksi valitaan suunnattu nimetyillä särmillä varustettu graafi. Tämä tietomalli on lähellä käyttäjien käsitemallia, joten mielekkäiden näkymien muodostaminen sille on suoraviivaista ja voidaan tehdä interaktiivisesti. Tiedon skeemaa ei eristetä ohjelmallisen kutsurajapinnan taakse vaan käyttöliittymäkomponentit sidotaan siihen suoraan deklaratiivisesti. Autorisointi- ja eheysrajoitteet voidaan lisätä käyttöliittymästä erillään eikä niitä siten tarvitse ottaa huomioon sovelluksen alkuperäisessä suunnittelussa. Diplomityössä suunnitellaan ja toteutetaan sovelluskehys, joka tukee uudenlaista tietojärjestelmäarkkitehtuuria. Kehyksen suunnittelu perustuu keskeisiin OSR:n vaatimuksiin ja osa OSR:stä toteutetaan käyttäen tätä sovelluskehystä. Kehys tarjoaa graafitietokannan sekä joukon käyttöliittymäkomponentteja, joilla käyttöliittymien toteutus voidaan hoitaa interaktiivisesti. Autorisointi- ja eheysrajoitteita ei toteuteta, mutta ne on huomioitu sovelluskehyksen suunnittelussa. Sovellusintegraatiota käsitellään mahdollisena tulevaisuuden tutkimuskohteena.
Description
Supervisor
Syrjänen, Markku
Thesis advisor
Törmä, Seppo
Keywords
data models, tietomalit, user interfaces, käyttöliittymät, software architecture, tietojärjestelmäarkkitehtuurit, RDF, RDF, graph databases, graafitietokannat
Other note
Citation