Luomun tuntu - Katsaus suomalaisen luomun tilaan pakkaussuunnittelun näkökulmasta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2011
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Graphic Design
Graafisen suunnittelun koulutusohjelma
Language
fi
Pages
40
Series
Description
Supervisor
Rentola, Kai
Keywords
Luomu, Pakkaussuunnittelu, Brändäys, Design
Other note
Citation