3D-ROCK - Mallinnusjärjestelmä kallioperän rakennetutkimuksiin - Osa I Tutkimustulosten käsittely ja tulkinta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1992
Major/Subject
Taloudellinen geologia
Mcode
Mak-33
Degree programme
Language
fi
Pages
92
Series
Description
Supervisor
Peltoniemi, Markku
Keywords
Other note
Citation