Tutkimus Helsingin kaupungin ja Suomenlinnan välisen liikenteen uudelleenjärjestelystä sekä yhdistetyn auto- ja matkustajalautan suunnittelu tätä liikennettä varten

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1950
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
3 osaa ( 126, 11 s. + 10 piirrosta )
Series
Description
Supervisor
Rahola, Jaakko
Keywords
Other note
Citation