Hissien huollon optimointi GTT-tutkimusten ja vikatilastojen avulla sekä vikatilaston kehittäminen laadun informaatiovälineeksi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1970
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
154 s. + liitt. 17
Series
Description
Supervisor
Carlson, Carl Erik|Kinnunen, Erkki
Keywords
Other note
Citation