Business benefits for implementing wireless solutions in an enterprise

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Telecommunications management
Mcode
T-124
Degree programme
Language
en
Pages
78
Series
Abstract
Yhä useampi yritys mahdollistaa työntekijöilleen langattoman pääsyn yrityksen tietoverkkoon. Langattomien ratkaisujen toteutuksesta yritys saa paljon merkittäviä hyötyjä, kuten esim. liiketoiminnallisen tuottavuuden ja asiakaspalvelun parantumista. Muita merkittäviä liiketoiminnallisia hyötyjä ovat parantunut reagointiaika ja yrityksen imago. Langattomia ratkaisuja voidaan käyttää liiketoimintaprosessien uudistamiseen. Liiketoimintaprosessien tavoitteena on parantaa yrityksen suorituskykyä. Hyvin suunnitellut prosessit luovat yhteyden asiakasrajapintaan koko toimitusketjun aikana. Liiketoimintaprosessien uudistaminen parantaa siirrettävän tiedon täsmällisyyttä ja varmistaa lisäarvoa tuottavien toimintojen toistettavuuden. Tämä diplomityö keskittyy langattomiin ratkaisuihin, jotka on toteutettu GPRS-tekniikkaa käyttäen. GPRS on GSM -verkkoon suunniteltu uudenlainen palvelu, joka parantaa ja huomattavasti helpottaa langatonta pääsyä pakettidataverkkoon. GPRS-tekniikka mahdollistaa tiedon nopean ja tehokkaan siirron, ja se voi myöskin olla suhteellisen edullinen tekstiviestien lähettämiseen ja piirikytkentäiseen datansiirtoon verrattuna. Käytännön esimerkkien saamiseksi, on analysoitu kahta yritystä, jotka ovat toteuttaneet langattomia ratkaisuja. Ensimmäinen niistä on Metsähallitus, joka on tällä hetkellä projektin pilotointivaiheessa. Toinen on Cidercone Wireless Oy:n asiakasyritys, joka on sopivan langattoman ratkaisun toimittajan etsintävaiheessa. Molemmat yritykset ovat valinneet GPRS-tekniikan langattomien ratkaisujen toteuttamiseen.
Description
Supervisor
Smeds, Riitta
Thesis advisor
Luukkainen, Sakari
Gerdt, Lasse
Keywords
GPRS, GPRS, wireless solution, langattomat ratkaisut, business processes, liiketoimintaprosessit
Other note
Citation