Hydrometallurgical treatment of electric arc furnace dusts

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorLepistö, Karoliina
dc.contributor.advisorRuonala, Mikko
dc.contributor.authorHämäläinen, Annika
dc.contributor.departmentKemian ja materiaalitieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorHurme, Markku
dc.date.accessioned2020-12-05T14:05:44Z
dc.date.available2020-12-05T14:05:44Z
dc.date.issued2008
dc.description.abstractDiplomityön tavoitteena on selvittää investointi- ja käyttökustannukset hydrometallurgiselle prosessille, jossa käsitellään sähköuunipölyjä. Kustannukset lasketaan Euroopan hintatason mukaan laitokselle, jonka SHG-laatuisen sinkin tuotantokapasiteetti on 100 000 t/a. Lisäksi tarkastellaan sähköuunipölyn sinkki- ja rautapitoisuuksien vaikutusta tekniseen suunnitteluun ja kustannuksiin. Kirjallisuusosa sisältää selvityksen sähköuunipölyjen koostumuksesta, alkuperästä ja saatavilla olevista pölymääristä sekä näihin vaikuttavista tekijöistä. Kirjallisuusosassa vertaillaan erilaisia sähköuunipölyjen käsittelyyn kehitettyjä menetelmiä teknisestä ja taloudellisesta näkökulmasta painottuen hydrometallurgisiin tekniikoihin. Soveltava osa sisältää teknisen suunnittelun ja kustannuslaskelmat prosesseille, jotka koostuvat sähköuunipölyn vesipesusta, rikkihappoliuotuksesta, raudan saostuksesta jarosiittina, sinkkipölysementoinnista, D2EHPA-uutosta ja elektrolyysistä. Teknistaloudelliset laskelmat tehdään kahdelle sinkki- ja rautapitoisuudeltaan poikkeavalle sähköuunipölylle. Prosessit mallinnetaan HSC Chemistry ® 6.12 -ohjelmalla, minkä lisäksi tekninen suunnittelu sisältää virtauskaaviot, laitemitoitukset ja -luettelot. Investointikustannusarvio perustuu arvioihin yksittäisten laitteiden hinnoista. Simulointimalleihin valittu prosessikytkentä soveltuu käytettäväksi kummallekin raaka-aineelle, mutta laitekoot ja eräiden prosessivirtojen jakosuhteet poikkeavat toisistaan raaka-aineiden koostumuserojen vuoksi. EAFD1-prosessin sinkkisaanto on 80 % ja EAFD2-prosessin 93 %. EAFD1-prosessin investointikustannus on 333 mljoonaa euroa ja käyttökustannukset 163 miljoonaa euroa vuodessa. EAFD2-prosessille kustannukset ovat vastaavasti 293 miljoonaa euroa ja 99 miljoonaa euroa vuodessa. Merkittävimmät erot kustannuksissa johtuvat EAFD1-prosessin pölyn suuremmasta rautapitoisuudesta.fi
dc.format.extent123 s. + liitt. 37
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/96021
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120554855
dc.language.isofien
dc.programme.majorTehdassuunnittelufi
dc.programme.mcodeKem-107fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordelectric arc furnace dusten
dc.subject.keywordsähköuunipölyfi
dc.subject.keywordzinc oxide dusten
dc.subject.keywordsinkkioksidipölyfi
dc.subject.keywordsecondary zincen
dc.subject.keywordsekundäärinen sinkkifi
dc.subject.keywordzinc recyclingen
dc.subject.keywordsinkin kierrätysfi
dc.subject.keywordzinc hydrometallurgyen
dc.subject.keywordsinkin hydrometallurginen tuotantofi
dc.titleHydrometallurgical treatment of electric arc furnace dustsen
dc.titleSähköuunipölyjen hydrometallurginen käsittelyfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_15515
local.aalto.idinssi36626
local.aalto.openaccessno
Files