Sähköuunipölyjen hydrometallurginen käsittely

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Tehdassuunnittelu
Mcode
Kem-107
Degree programme
Language
fi
Pages
123 s. + liitt. 37
Series
Abstract
Diplomityön tavoitteena on selvittää investointi- ja käyttökustannukset hydrometallurgiselle prosessille, jossa käsitellään sähköuunipölyjä. Kustannukset lasketaan Euroopan hintatason mukaan laitokselle, jonka SHG-laatuisen sinkin tuotantokapasiteetti on 100 000 t/a. Lisäksi tarkastellaan sähköuunipölyn sinkki- ja rautapitoisuuksien vaikutusta tekniseen suunnitteluun ja kustannuksiin. Kirjallisuusosa sisältää selvityksen sähköuunipölyjen koostumuksesta, alkuperästä ja saatavilla olevista pölymääristä sekä näihin vaikuttavista tekijöistä. Kirjallisuusosassa vertaillaan erilaisia sähköuunipölyjen käsittelyyn kehitettyjä menetelmiä teknisestä ja taloudellisesta näkökulmasta painottuen hydrometallurgisiin tekniikoihin. Soveltava osa sisältää teknisen suunnittelun ja kustannuslaskelmat prosesseille, jotka koostuvat sähköuunipölyn vesipesusta, rikkihappoliuotuksesta, raudan saostuksesta jarosiittina, sinkkipölysementoinnista, D2EHPA-uutosta ja elektrolyysistä. Teknistaloudelliset laskelmat tehdään kahdelle sinkki- ja rautapitoisuudeltaan poikkeavalle sähköuunipölylle. Prosessit mallinnetaan HSC Chemistry ® 6.12 -ohjelmalla, minkä lisäksi tekninen suunnittelu sisältää virtauskaaviot, laitemitoitukset ja -luettelot. Investointikustannusarvio perustuu arvioihin yksittäisten laitteiden hinnoista. Simulointimalleihin valittu prosessikytkentä soveltuu käytettäväksi kummallekin raaka-aineelle, mutta laitekoot ja eräiden prosessivirtojen jakosuhteet poikkeavat toisistaan raaka-aineiden koostumuserojen vuoksi. EAFD1-prosessin sinkkisaanto on 80 % ja EAFD2-prosessin 93 %. EAFD1-prosessin investointikustannus on 333 mljoonaa euroa ja käyttökustannukset 163 miljoonaa euroa vuodessa. EAFD2-prosessille kustannukset ovat vastaavasti 293 miljoonaa euroa ja 99 miljoonaa euroa vuodessa. Merkittävimmät erot kustannuksissa johtuvat EAFD1-prosessin pölyn suuremmasta rautapitoisuudesta.
Description
Supervisor
Hurme, Markku
Thesis advisor
Lepistö, Karoliina
Ruonala, Mikko
Keywords
electric arc furnace dust, sähköuunipöly, zinc oxide dust, sinkkioksidipöly, secondary zinc, sekundäärinen sinkki, zinc recycling, sinkin kierrätys, zinc hydrometallurgy, sinkin hydrometallurginen tuotanto
Other note
Citation