Suutinvirtauksen nopeusprofiilin vaikutus mallinnettaessa kaksiulotteista suihkua

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | J Muu elektroninen julkaisu
Date
1997
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
16
Series
Abstract
Tiivistelmä: Tässä muistiossa esitetään totuudenmukaisempien suutinvirtauksen nopeusprofiilin ja turbulenssiarvojen vaikutus vapaan kaksiulotteisen suihkun CFD-mallinnuksessa saataviin tuloksiin.
Description
MEMO No CFD/THERMO-19-97 Date: 10. lokakuuta 1997
Keywords
FINFLO, suihku, kanavavirtaus, turbulenssi
Other note
Citation