Tillämpning av smidiga metoder inom säkerhetskritisk programvaruutveckling

No Thumbnail Available
Files
Suomalainen_Onni_2024.pdf (763.08 KB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2024-05-15
Department
Major/Subject
Tietotekniikka
Mcode
SCI3027
Degree programme
Teknistieteellinen kandidaattiohjelma
Language
sv
Pages
41
Series
Abstract
Under de senaste årtiondena har smidiga metoder revolutionerat hur programvara utvecklas, vilket har lett till markanta framsteg i t.ex. mjukvarukvalitet och kundnöjdhet. Smidiga metoder anses dock ofta inte vara tillämpbara för utveckling av säkerhetskritiska mjukvarusystem exempelvis eftersom säkerhetskritisk utveckling kräver efterlevnad av reglerande standarder som ofta ställer krav på utvecklingsprocessen. Detta kandidatarbetes syfte är att undersöka hur smidiga metoder kan tillämpas för användning inom utveckling av säkerhetskritisk programvara. Arbetet är en litteraturöversikt som behandlar hur organisationer har utnyttjat smidiga metoder i säkerhetskritisk utveckling och de problem som organisationer inte lyckats lösa. Det huvudsakliga materialet som används i arbetet är fallstudier som rapporterar om organisationers användning av smidiga metoder inom utveckling av säkerhetskritiska system. Arbetets huvudsakliga resultat är följande. Ett flertal smidiga metoder har använts i säkerhetskritiska utvecklingsprocesser. Dessa inkluderar Scrums principer, smidig kvalitetssäkring samt metoder och verktyg för kravhantering och certifiering av programvaran. Maximala smidigheten som kan uppnås i en utvecklingsprocess är i hög grad beroende på standarden som följs. Den största utmaningen som identifierades är att standarder försvårar smidig hantering av dokumentation. Dessutom finns det fall där smidiga metoder möjligtvis inte kan utnyttjas, speciellt stora utvecklingsorganisationer som utvecklar inbyggda system.
Description
Supervisor
Savioja, Lauri
Thesis advisor
Lassenius, Casper
Keywords
smidiga metoder, agil utveckling, säkerhetskritisk programvaruutveckling, scrum
Other note
Citation