OPC UA Java History Gateway with Inherent Database Integration

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-05-05
Department
Major/Subject
Prosessi- ja energiatekniikan automaatio
Mcode
AS400
Degree programme
BIO - Bioinformaatioteknologia
Language
en
Pages
62 + 7
Series
Abstract
OPC Unified Automation on automaatioteollisuudessa käytetty määrittely tiedon mallintamiseen ja hallintaan. Määrittely kuvaa mm. kommunikoinnin, tiedon mallintamisen ja turvallisen tiedonsiirron automaatiolaitteiden välillä. Tiedonsiirto tapahtuu palvelimien ja näihin yhteydessä olevien asiakassovellusten välillä. Työssä toteutetaan eräänlainen välityspalvelin (gateway) tiedon kokoamiseen. Välityspalvelin on yhteydessä useisiin muihin palvelimiin, joiden tietoja voi käsitellä sen kautta. Työn toinen tärkeä osa-alue on prosessitiedon tallentaminen SQL tietokantaan. Tähän tarkoitukseen työssä esitellään tietokannan rakenne, joka mahdollistaa OPC UA:lla mallinnetun tiedon tallentamisen (ja palauttamisen). Työssä myös toteutetaan prosessitiedon tallennus ja luku tietokannasta Javaa ja OPC UA:ta käyttäen. Samalla ratkaistaan osittainen OPC UA tietomallin esittäminen SQL tietokannassa. Työn ratkaisuna on prototyyppi OPC UA historiavälityspalvelimesta. Palvelin kokoaa useiden OPC UA palvelimien tietoja yhteen palvelimeen ja kykenee näin yhdistämään laitetietoja laajalta alalta. Palvelin myös tarjoaa aikasarjoja (pysyvästi) tallennetusta prosessidatasta, mikä mahdollistaa kehittyneemmän tiedon analysoinnin.

OPC Unified Automation is a highly-developed information modelling and managing framework in use in the automation industry. OPC UA takes into account the communication, data modelling and security aspects w.r.t information exchange between devices in the factory floor. In practice the information exchange is done between server and client instances. Of these, servers hold the process data, and clients access it. An intermediate gateway is developed, which accesses (and allows managing) several other servers from a single instance. The storing of process data within the OPC UA framework is another main topic of this thesis. The thesis presents an SQL data model to storing time series process data acquired from multiple servers. The data itself is modelled using the OPC UA semantics. Additionally, the connectivity and data mapping to few SQL implementations is solved. A solution addressing both the storing and integration aspects is introduced in the form of the OPC UA History Gateway. The OPC UA History Gateway illustrates capabilities of the OPC UA framework in the data acquisition and device integration in the modern automation environment. The implemented (prototype) solution is shown to aggregate and store plant floor device information. The OPC UA History Gateway also provides trend data to clients, making more refined data analysis possible.
Description
Supervisor
Seilonen, Ilkka
Thesis advisor
Aro, Jouni
Keywords
OPC UA Gateway, Java, SQL, OPC UA History Data
Other note
Citation