Yhteiseurooppalaisten julkishankintojen suunnittelu: puolustusvoimien NH-90 -hanke

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Yritysjuridiikka
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Yhtiöoikeus, Taloushallinto, Julkinen sektori, Julkinen hallinto, puolustusvoimat, hankinnat, ostot, suunnittelu, tehokkuus, Tarjouskilpailu
Other note
Citation